fbpx Skip to main content

Inviter oss til din skole

Play Video

Se Video

Roots of Empathy i klasserommet

Ønsker du å redusere mobbing, aggresjon og vold på din skole?
Ønsker du å gi elevene en positiv og varig erfaring som vil hjelpe dem til å bli rollemodeller og fremtidens ledere?

Forskning

  • Uavhengig forskning siden 2000 har vist at Roots of Empathy programmet reduserer nivåene av aggresjon og mobbing hos elevene, øker deres prososiale oppførselslik som å dele, gi omsorg og inkludere
  • Learn more
  • Lær mer

Klasserommet

  • Roots of Empathy blir gjennomført i klasserommet i skoletiden

Mens Roots fo Empathy instruktøren er ansvarlig for å forberede og gjennomføre timen, er lærer en aktiv deltaker i programmet. Lærere som ser behovet for programmet, som har samarbeidet med rektor, instruktør og andre ansatte på skolen og som er proaktive, vil se programmet utvikle seg mest effektivt.

Som sett på

X