fbpx Skip to main content

Roots of
Empathy

Roots of Empathy er et internasjonalt, forskningsbasert program som har vist signifikant effekt på å redusere nivå av aggresjon blant skolebarn ved å øke sosial og følelsesmessig kompetanse og øke empati. Programmet er designet for barn fra 5-13  år. I Canada blir programmet levert på engelsk og fransk og når ut til både landsby og byer, inkludert urfolk.

Programmet er også spredt til New Zealand, USA, Irland, England, Wales, Nord-Irland, Skottland, Norge, Sveits og Nederland.

Programmet

Selve kjernen i progammet er en baby og foreldre fra nabolaget som besøker klassen gjennom skoleåret. En Roots of Empathy instruktør veileder studentene til å observere babyens utvikling og sette navn på babyens følelser. I denne opplevelseslæringen er babyen “lærer” og et redskap instruktøren bruker for å få barna til å identifisere og reflektere rundt egne og andres følelser. Dette lager et fundament for et tryggere og mer omsorgsfullt klassemiljø der barna blir “Endringsagenter”.

Barn i Roots of Empathy klassene

  • utvikler utøvende kvaliteter
  • utvikler språk for følelser
  • får bedre følelsesregulering
  • utvikler motstandsdyktighet
  • lærer å utfordre ondskap og urettferdighet
  • lærer å danne samstemmighet/ harmoni og bidrar til en omsorgsfull klassekultur

Instruktører besøker klassen før og etter familiebesøket for å forberede og følge opp læringen. Det brukes en læreplan med opplegg for hvert besøk.

Nasjonal og internasjonal forskning på Roots of Empathy viser signifikant reduksjon i aggresjon og økning i prososial oppførsel.

Empati

Det kognitive aspektet av empati er perspektivtaking og det affektive aspektet er følelser. Roots of Empathy underviser både hjerne og hjerte.

Empati er en hovedingrediens i samfunnsansvar og. Informasjon om spedbarnssikkerhet og babyens utvikling hjelper elevene til å få større forståelse for babyens sårbarhet. De lærer om krybbedød, hardhendt risting av babyer (Shaken baby syndrome), føtalt alkoholsyndrom og passiv røyking.

Observasjon av et kjærlig foreldre-barn forhold gir elevene et eksempel på ansvarlige foreldre.

Læreplanen

Læreplanen er omfattende og tilpasset til utviklingen og interessene til barna. Læreplanen er delt inn i 9 temaer der tre klassebesøk støtter hvert tema. (Forberedelsestime, familiebesøk og oppfølgingstime) Tilsammen 27 klassebesøk. Hvert av disse 9 temaene er igjen delt inn i fire alderstilpassede opplegg.

Roots of Empathy læreplanen retter seg mot det emosjonelle, men aktivitetene har mange likhetstrekk med den ordinære læreplanen. For eksempel kan elevene bruke mattekunnskaper når de regner ut babyens vekt og måling. Literatur blir brukt som døråpner for følelser og perspektivtaking. Diskusjonene og refleksjonene som følger skaper solidaritet og empati. Gjennom tegning og maling kan de uttrykke følelser som de kanskje ikke har ord på. Musikk snakker også til følelser uavhengig av språk og kultur og det styrker solidariteten.

Faglig utvikling

Vi tilbyr våre instruktører en omfattende, fire dagers opplæring holdt av en sertifisert Roots of Empathy trener. Du mottar en læreplan, utstyr for klassebesøket, barnebøker og alt annet materiell du vil trenge for å levere programmet.

Du mottar også kontinuerlig veieldning av Roots of Emosthy mentor, mulighet for faglig utvikling og støtte som skal sikre at du er kvalifisert og trygg i rollen.

Learn more – Roots of Empathy Instructor Role, Responsibilities and Commitment

Våre program partnere

Frivillig instruktør

En Roots of Empathy instruktør formidler hele Roots of Empathy læreplanen i klassen og skaper gode og respektfulle relasjoner med den frivillige familien, lærer og elever.

Instruktørere kan ofte ha bakgrunn fra undervisning, barnehage, sosialarbeid, helse eller lignende.

Hvis du er interessert i å bli instruktør, kan du lære mer her. learn more here.

Frivillig familie

En Roots of Empathy familie kommer til klassen med sin baby når den er to til fire måneder gammel første gangen. Familien forplikter seg på å besøke klassen hver tredje uke gjennom programåret.

Vi ønsker familier som bor i kommunen og som kan reflektere kultur, mangfold og språk fra lokalmiljøet.

Dette hjelper til å skape bånd mellom elevene og Roots of Empathy familien. Dette blir forsterket når barna ser foreldrene og babyen på gata og løper over for å høre hvordan “deres baby” har det.

His du er interessert i å være frivillig familie sammen med din baby, kan du lære mer her. If you’re interested in volunteering with your baby, you can learn more here.

Skolen

“Utdanningsinstitusjonene er de mest effektive fredsbyggende institusjonen i landet. Våre skoler tjener som vårt Fredsdepartement”- Mary Gordon, Grunnlegger/president, Roots of Empathy

Vi kan ikke levere vårt program uten støtte fra skolene. Roots of Empathy blir gjennomført i klassene i den vanlige skoletiden. Det er tilbud om programmet fra barnehage til 8. Klasse. ( ikke i Norge ennå) Det er utviklet læreplaner for barnehage, 1.-3- klasse, 4.-6. Klasse og 7.-8. Klasse.

Hvis du er interessert i å få Roots of Empathy til din skole, kan du lære mer her.

If you’re interested in bringing Roots of Empathy to your school, you can learn more here.

Som sett på

X