fbpx Skip to main content

Roots of Empathy Personvernpolicy

Introduksjon

Roots of Empathy er forpliktet til å sikre personvernet til alle vi er i kontakt med. Vi er fullstendig forpliktet til å respektere og beskytte informasjonen om deg og behandle den forskriftsmessig og i tråd med Personvernforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) og andre gjeldende personvernlover og forskrifter). Når du velger å gi oss personopplysninger, vil de bli brukt som støtte i forbindelsen mellom deg og Roots of Empathy og i tråd med denne policyen.

Who we are

Roots of Empathy er en internasjonal organisasjon som tilbyr empatibaserte program for barn. Det internasjonale kontoret er en registrert ideell organisasjon i Canada, organisasjonsnummer/ Charitable No. 89643 4818 RR0001.

Henvisninger til ‘vi’, ‘oss’ og ‘vår’ omfatter alle Roots of Empathys kontorer, avdelinger, datterselskaper og tilknyttede organisasjoner over hele verden. Roots of Empathy består av følgende enheter: Roots of Empathy USA, registrert som en 501(c)(3) ideell organisasjon (EIN# 981017743). Roots of Empathy UK, registrert organisasjonsnummer/charity number: 1170754. Roots of Empathy New Zealand, registrert organisasjonsnummer/charity number: 2670851. Roots of Empathy Deutschland gemeinnützige GmbH, Amtsgericht – Registergericht – Hamburg: HRB 132821. Stichting Roots of Empathy Nederland. Organisasjonsnummer: RSIN 858423467.

Kontorene i Canada, Storbritannia, Tyskland, Sveits og Nederland er databehandlerne som omhandles av denne policyen. Kontaktopplysninger finnes på slutten av denne policyen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om policyen.

Denne policyen ble sist oppdatert 10. august 2018 og blir revidert hver 12. måned. Vi kan foreta oppdateringer av denne personvernerklæringen fra tid til annen.

Vi innhenter personlig informasjon på følgende måter:

 • Når du registrerer deg for å motta et av våre nyhetsbrev
 • Når du foretar en donasjon til oss
 • Når du kjøper eller registrerer deg for en bok eller et produkt fra oss
 • Når du melder deg på et arrangement i regi av Roots of Empathy
 • Når du søker på en frivillig stilling hos oss
 • Når du deltar på et Roots of Empathy-kurs
 • Når du ber om informasjon fra oss
 • Når du tar et online e-læringskurs hos oss
 • Når du fyller ut det årlige tilbakemeldingsskjemaet for programevaluering
 • Når du samtykker i å la Roots of Empathy bruke fotografier eller video av deg eller barnet ditt, barnets formingsarbeider eller kommentarer fra deg eller barnet ditt
 • Vi innhenter også generell informasjon om bruken av våre nettsteder, for eksempel hvilke sider som er besøkt og områder som har mest interesse hos brukerne

Hvis du velger å oppgi personopplysninger, kan vi lagre følgende typer informasjon om deg eller barnet ditt:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer/-numre
 • Kredittkortopplysninger
 • Informasjon oppgitt i forbindelse med søknad om frivillig stilling, inkludert: kompetanse, erfaring, jobbhistorikk og kriminelle handlinger
 • Bilder, videoer, kunstneriske arbeider, kommentarer
 • Navn på skole eller barnehage
 • Klasse

Hvordan vi bruker den lagrede informasjonen

Personvernloven krever at vi har en juridisk begrunnelse for å behandle dine personopplysninger. Typen data og typen behandling avgjør det juridiske grunnlaget. Dine personopplysninger som er lagret, vil bli overført til våre egne servere i Canada og vil bli behandlet og lagret der. Vær oppmerksom på at tilgang til din informasjon kun blir gitt til dem som trenger det og at våre personvernstandarder er sammenlignbare med standardene i personvernlovene i EU og Sveits.

Samtykke
Vi krever samtykke for å:

 • Oppdatere deg om vår organisasjon og våre aktiviteter og oppgi informasjon som vi mener er av interesse for deg
 • Vise eksempler på og gi vurderinger av arbeider vi gjør gjennom fotografier, videoer, kunstneriske arbeider og kommentarer fra deltakerne i programmet.
 • Be deg om donasjoner
 • Invitere deg til arrangementer
 • Gjøre deg oppmerksom på nye e-læringstilbud

Legitim interesse
Våre legitime interesser omfatter interessene til vår organisasjon vedrørende driften og administreringen av virksomheten for å gi deg de beste tjenestene. Her er noen eksempler på dette:

 • Administrere og behandle søknader om frivillige stillinger hos oss
 • Gi deg nødvendig informasjon til å utføre stillingen som frivillig
 • Kontakte deg om kurs, opplæring og andre aktiviteter i forbindelse med frivillig arbeid hos oss
 • Svare på forespørsler, anmodninger om informasjon eller klager fra deg
 • Administrere databaser over våre frivillige og støttespillere for å holde oversikt over ditt forhold til oss

Overholde en kontraktsforpliktelse
Når du har oppgitt dine personopplysninger og har bedt oss om å utføre en tjeneste, vil vi behandle informasjon om deg for å utføre den tjenesten. Her er noen eksempler på dette:

 • Behandle donasjoner vi mottar fra deg
 • Håndtere bestillinger av bøker eller andre varekjøp, levere produkter og kommunisere med deg om bestillinger
 • Håndtere betalinger fra deg for registrering når du melder deg på et arrangement eller e-læringskurs og for å utarbeide logistikk, oppdateringer og annen informasjon

Juridiske forpliktelser
Vi vil behandle dine personopplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, for eksempel forebygging av svindel eller hvitvasking. Vi vil også behandle personopplysningene hvis vi er forpliktet til det av juridisk myndighet eller domstol.

Avregistrere seg

Vi er avhengige av din støtte for å styrke empatien hos barn. Det er derfor vi holder deg oppdatert om nyheter om arbeidet vårt, hvordan din støtte kan utgjøre en forskjell og alle de spennende måtene du kan støtte oss på i fremtiden.

Ved å registrere deg for nyhetsbrev fra Roots of Empathy, gi en donasjon eller velge å motta e-postmeldinger fra Roots of Empathy, gir du oss rett til å bruke e-postadressen til markedsføring via e-post. Men vi vil selvsagt ikke kontakte deg igjen hvis du ikke ønsker det. Dette kan gjelde all kommunikasjon mellom deg og Roots of Empathy eller for bestemte kommunikasjonskanaler. Du kan kontakte oss for å endre kontaktpreferansene din via e-post til mail@rootsofempathy.org

Tredjeparters nettsteder

På vårt nettsted har vi iblant lenker til tredjeparters nettsteder eller applikasjoner. Denne policyen gjelder ikke sider eller applikasjoner som tilhører eller drives av andre organisasjoner. Disse nettsidene kan ha sine egne personvernpolicyer som gjelder for dem.

Deling av dine personopplysninger

Roots of Empathy vil aldri selge dine personlige data. Vi kan komme til å dele dine personopplysninger med andre Roots of Empathy-kontorer, avdelinger, datterselskaper og tilknyttede organisasjoner. Dette kan innebære at dine personopplysninger blir sendt utenfor EØS-området eller Sveis til Canada, som oppfyller EUs krav om tilstrekkelig beskyttelse i henhold til deres personvernlover. Når dette skjer, vil vi påse at det er korrekte kontrollmekanismer på plass for å beskytte dine personopplysninger og sikre dem.

Iblant bruker vi pålitelige tredjeparter for å oppbevare eller behandle dine personopplysninger på våre vegne.

Ordninger for oppbevaring og behandling
Våre nettsteder drives av tredjepartsleverandører av tjenester, og derfor kan personopplysninger du oppgir via dem bli behandlet av tredjepartsleverandøren.

Vi bruker også andre tredjeparter for å behandle dine personopplysninger, blant annet på følgende områder:

 • håndtere betalinger over nettet
 • behandle resultater fra årlige programevalueringer
 • behandle informasjon i forbindelse med søknader til frivillige stillinger

Alle tredjepartsleverandører av tjenester behandler dine personopplysninger kun på vegne av Roots of Empathy.

Transaksjoner og svindel
Når du oppgir kortopplysninger, kan de bli oppgitt til banker eller relevante finansinstitusjoner for å håndtere betalinger. Ved mistanke om straffbare transaksjoner kan dine personopplysninger bli ytterligere distribuert i den hensikt å utføre videre kontroller (for eksempel oversendt et kredittvurderingsselskap).

Annen deling
Vi kan også dele dine personopplysninger med ditt samtykke, eller hvis vi er pålagt å gjøre det under forhold hvor dette ikke med rimelighet kan unngås.

Sikkerhet
Vi iverksetter egnede sikkerhetstiltak for å sørge for at dine personopplysninger er trygge, presise og oppdaterte. Vi er også opptatt av å ha sikre systemer for håndtering av betalinger gjennom vår leverandør av betalingstjenester. Overføring av informasjon over internett er imidlertid aldri helt sikker, så selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjonen som overføres til våre nettsteder.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel er tekstbasert informasjon som et nettsted overfører til din datamaskin for å gjøre samhandlingen mellom brukere og nettsteder raskere og enklere. Uten informasjonskapsler ville det vært svært vanskelig for et nettsted å la en besøkende fylle opp en handlevogn eller å huske vedkommendes preferanser eller registreringsopplysninger for fremtidige besøk.

Vårt nettsted anvender informasjonskapsler for å lagre din påloggingsinformasjon og dine skjermbildevisninger for å gjøre senere besøk enklere. Vi bruker også informasjonskapsler på vår Shopify-plattform for å hjelpe deg med å holde oversikt over handlevognen.

Hvis du ønsker å begrense eller blokkere informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren til å gjøre det – klikk på denne lenken for mer informasjon: www.aboutcookies.org.

Under myndighetsalderen

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til barn som tar kontakt med oss. Hvis du er under myndighetsalder der du bor og ønsker å involvere deg i Roots of Empathys arbeid, må du sørge for å få tillatelse av foreldre/foresatte før du gir oss personopplysninger. Hvis du er forelder til et barn som er i kontakt med Roots of Empathy, må du påse at du har gitt tillatelse på hans/hennes vegne før det oppgis personopplysninger om dem, eller fotografier, video, kunstneriske arbeider eller kommentarer.

Lagringsperiode for data

Vi lagrer bare personopplysningene dine i våre systemer så lenge det er nødvendig for formålene forklart ovenfor. Vi sletter personopplysninger fra våre systemer straks de ikke lenger er nødvendige, i samsvar med våre retningslinjer om hvor lenge viktig informasjon må være tilgjengelig for fremtidig bruk eller referanse, samt når og hvordan data kan bli slettet når det ikke lenger er behov for dem.

Hvor lenge hver datakategori vil bli lagret, varierer etter hvor lenge vi trenger å behandle dem, årsaken til at de ble lagret og i samsvar med eventuelle lovbestemte krav. Etter denne tidsperioden vil dataene enten bli slettet eller lagret av oss som en sikker anonymisert post til forskning og vitenskapelige formål.

Tilgang til og dine rettigheter vedrørende personopplysninger

Personopplysningen vi har om deg er dine. Du har følgende rettigheter over dine opplysninger:

 • Bli informert om hvordan dine data blir behandlet
 • Ha tilgang til dataene dine
 • Korrigere eventuelle data som er ukorrekte
 • Instruere oss om å slette dataene dine
 • Når som helst å begrense vår behandling av dataene dine (som omfatter kontakt med deg via e-post). All vår e-postkommunikasjon med deg vil inneholde en lenke til avregistrering
 • Nekte oss å lagre dine data.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene eller har spørsmål om denne policyen, kan du kontakte oss på følgende måter:

Internasjonalt/Canada
Post:
Roots of Empathy
250 Ferrand Drive, Suite 1501
Toronto, ON M3C 3G8
e-post:
mail@rootsofempathy.org
Telefon:
+1  416-944-3001

Storbritannia
Post:
Roots of Empathy UK
c/o The Young Foundation
18 Victoria Park Square
Bethnal Green, London E2 9PF
e-post:  
kcohen@rootsofempathy.org

Tyskland

Post:

Roots of Empathy Deutschland GmbH
Große Theaterstr. 42, 20354 Hamburg
Tyskland
e-post:  cherrman@rootsofempathy.org

Sveits

Post:

Roots of Empathy

c/o Marie Meierhofer Institut

Pfingstweidstrasse 16

8005 Zurich

e-post:  bmccormack@rootsofempathy.org

Nederland

e-post:  netherlands@rootsofempathy.org

Republikken, Korea

e-post: echoi@rootsofempathy.org

Norge

e-post: norway@rootsofempathy.org

Klager

Hvis du ønsker å fremsette en klage om vår håndtering av dine personopplysninger, bes du ta kontakt ved hjelp av opplysningene ovenfor og gi begrunnelse for klagen. Vi forsøker å svare på alle klager i løpet av 15 arbeidsdager.

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har håndtert klagen din, kan du sende en klage til vedkommende myndighet i:

Storbritannia
Information Commissioner’s Office
Nettsted: https://ico.org.uk/global/contact-us/
Telefon: 0303 123 1113

Sveits
Federal Data Protection and Information Officer

Nettsted:  https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

X