fbpx Skip to main content

Vi har nådd

Over 1 Million barn

Over hele verden

Hvem er vi

  • Mål – å bygge omsorgsfulle, fredelige og siviliserte samfunn gjennom utviklingen av  empati hos barn og voksne
  • Visjon – å forandre verden gjennom barn for barn

Hva vi tror på

  • Morgendagens ledere sitter i klasserommet i dag og de trenger fantasi og empati for å bli i stand til å identifisere og løse samfunnsproblemene
  • Empati er grunnleggende for å hjelpe barna til å navigere i forhold mellom mennesker, danne nettverk og inkludere andre.
  • Vi tror at hvis barn har empati, kan de forandre verden

Hva gjør vi

  • Vi tilbyr empati- byggende program i skole og barnehager
  • Vi utdanner frivillige instruktører i å levere et alderstilpasset pensum
  • Vi inviterer familier fra lokalmiljøet inn i klasserommet for å demonstrere kfarten i det tette båndet mellom spedbarn og forelder – den første og mest kraftfulle modellen av  empathy.
  • Vi måler påvirkning, utfører forskning og deler resultat

Som sett på

X