fbpx Skip to main content

Ønsker å bli Roots of Empathy instruktør

Bli Roots of Empathy instruktør

Ønsker å bli Roots of Empathy instruktør?
Ønsker du å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn i din kommune?

Roots of Empathy instruktører

  • Er folk i lokalsamfunnet med ulik profesjonell- og personlig bakgrunn. Dette inkludere, men er ikke begrenset til for eksempel skoleansatte som ikke underviser, pensjonerte lærere, helsearbeidere, barnehagelærere, sosialarbeidere, politi,mm.
  • Mottar sertifisering etter opplæring i Roots of Empathy programmet
  • Gjennomfører alle delene i Roots of Empathy læreplanen
  • Arbeider tett med den frivillige familien, skolen og læreren både utenfor og innenfor klasserommet
  • Besøke klasserommet 27 ganger i løpet av skoleåret

Instruktøropplæring

  • Roots of Empathy har en omfattende, firedagers opplæring med sertifisert lærer
  • Du mottar en læreplan, klasseromutstyr, barnebøker og annet materiell som trengs for å gjennomføre programmet
  • Du mottar kontinuerlig veiledning for å lære “beste praksis” fra Roots of Empathy mentor. I tillegg til å gi faglige utviklingsmuligheter, sørger mentor for at du er kvalifisert og får støtte

Som sett på

X